Kiedy przeanalizuję Twoje wyniki badań
oraz wywiad żywieniowy, przygotuję Ci
jadłospis oraz zalecenia. Dotyczą one
ogólnych zachowań koniecznych
do wprowadzenia, gdy chcesz zmienić
swoje nawyki żywieniowe. Znajdziesz tam
także listę produktów zalecanych i
przeciwwskazanych oraz materiały edukacyjne.