Kiedy przeanalizuję Twoje wyniki badań oraz wywiad żywieniowy,
przygotuję Ci jadłospis oraz zalecenia. Dotyczą one ogólnych
zachowań koniecznych do wprowadzenia, gdy chcesz zmienić
swoje nawyki żywieniowe. Znajdziesz tam także listę produktów
zalecanych i przeciwwskazanych oraz materiały edukacyjne.